Septerx340om tegningene:  I bildene finnes noe tilslørt, som gjenskinn av drømmer man kan
ha i det man våkner, hemmelighetsfulle, lag på lag. Motivene, mer eller mindre realistiske i utgangspunktet gjengis ikke slik de ser ut, men slik de sanses, når den indre og ytre virkelighet får smelte sammen; det flyktige, men sterkt tilstedeværende
indre og det konkrete, naturalistiske ytre. En ny virkelighet oppstår i syntese mellom disse to verdener. –  Alle tegninger er utført med kull og tørrpastell på papir.