A m a l i e  S k r a m : " P å  S t.  J ø r g e n "   og  " D r.  H i e r o n i m u s "  
To selvbiografiske romaner skrevet etter  et opphold på mentalsykehus i København.
 
 Dr Hieronimus og Amalie
D o k t o r  H i e r o n i m u s  o g  A m a l i e   S k r a m   /  P å  S t.  J ø r g e n  h o s p i t a l
 
 
imm-020 ny
 S i t t e   /   P å  h o s p i t a l e t
 
 
Whole Framex760
 S ø v n l ø s
 
 
imm-019 bukke
 B u k k e  /  P å  h o s p i t a l e t
 
 
imm-005 nyx760
 D i a g n o s e    ( d e t a l j )